Hvorfor og hvordan skal der gøres noget ved digital mobning?

HVORFOR SKAL DER HANDLES NU?

Digital mobning har både i og udenfor Danmark stået på igennem rigtig mange år. Vi har været vidne til adskillige kedelige sager, hvor de groveste har resulteret i selvmord. Børn og unge, der står bag den digitale mobning, er i yderst sjældne tilfælde klar over konsekvenserne for deres handlinger, hvorfor professionel rådgivning og dybdegående viden inden for området er en nødvendighed.

Skandalesagerne fra danske gymnasier har fået yderligere fokus på, hvor lidt opmærksomhed der er på problemet, samt hvor stort behov der er for at uddanne i ansvarlig og forsvarlig adfærd på sociale medier og generelt i den digitale verden.

Man kan se i dag, at flere og flere folkeskoler allerede udleverer iPad’s til elever i indskolingen til brug for den digitale indlæring i undervisningen, hvorfor skolerne har et både moralsk og etisk ansvar for at håndtere de konsekvenser, som den skyggefulde bagside – ved ambitionen om at styrke den
digitale undervisningsform for de laveste klassetrin og opefter i folkeskolen – medfører.

DANNELSE

Der skal sættes ind med oplysning allerede fra mellemtrinnet og udskolingen i folkeskolen, eftersom eleverne på landets gymnasier allerede lever i en rå digital virkelighed, som kan være svær at tackle og gennemskue for de voksne i elevens dagligdag, uanset om der er tale om forældre, lærere eller andet pædagogisk personale, eftersom tendensen er, at normerne og grænserne for digital adfærd er på vej i en uhensigtsmæssig retning. Derfor skal der sættes ind overfor problemet, så snart eleven har adgang til Internettet.