Foredrag om digital mobning

Foredraget Digital Mobning har elever, lærere og forældre som målgruppe.

Formålet er at klæde alle grupper på med grundig viden, dannelse og effektive værktøjer.

ALLE OPLÆG

Hvorfor er digital mobning ikke acceptabelt?

Hvornår er “almindelig” social aktivitet i elevernes øje på grænsen til at være digital mobning?

Hvor lidt skal der til, før digital mobning får alvorlige konsekvenser?

Politianmeldelser og sigtelser: Bøde og fængselsstraf

EKSKLUSIVT: Hvordan fjerner man det uønskede indhold fra internettet?

ELEVER

Konsekvenser for den udsatte og for mobberen?

Hvem mobber, og hvad sker der konkret i den enkelte elevgruppe i. accepterede normer for digital adfærd?

Du kan sagtens være kilden til alvorlig skade, selvom dine handlinger virker harmløse

Vær en god ven og vær en del af løsningen – inklusion

Hvor og hvornår søger du som den udsatte hjælp blandt familie og venner?

Hvor og hvornår kan du som den udsatte få professionel hjælp blandt skolepersonale og myndighederne?

Vær ikke bange for at søge hjælp hos de voksne – de kan hjælpe dig med at løse problemet

FORÆLDRE

Hvordan kan du som forælder være proaktiv og forhindre digital mobning?

Hvilke signaler skal du være opmærksom på?

Konfliktskyhed i forhold til at blande sig og sige fra som forælder overfor sit eget og andres børn?

Konsekvenser for den udsatte, mobberen og forældrene?

Tværkommunikation mellem barn, skolepersonale og barnets forældre

Hvornår skal du søge professionel rådgivning til at forebygge og håndtere digital mobning af dit eget eller andres børn?

LÆRERE & SKOLEPERSONALE

Hvordan kan du som lærer/skolepersonale være proaktiv og forhindre digital mobning?

Bryd tabuet! Hvorfor og hvordan skal man tale åbent om problemerne?

Værktøjer til skolepersonalet – Rettidig indblanding samt pædagogiske værktøjer til forebyggelse og håndtering.

Hvor, hvornår og hvordan skal rådgivning foregå?

Hvilke signaler skal du være opmærksom på?

Kommunikation med elever og forældre.

Hvornår skal du søge professionel hjælp?