William Atak – Foredragsholder i digital mobning

William Atak er direktør i ATAK A/S og ekspert i håndtering af uønsket indhold på internettet. Han har mere end ti års erfaring med afholdelse af kurser og foredrag for både private og erhverv og er en levende og professionel taler, der inddrager og engagerer sit publikum igennem analyse og diskussion af relevante cases og eksempler.

I kraft af sin ekspertstatus udtaler William Atak sig ofte i medierne. Han har deltaget i en række tv-indslag på DR og TV2, og bl.a. udtalt sig i TV2 Nyhederne i relation til den omdiskuterede sag i 2016, hvor en krænkende sexvideo af en kun 16-årig pige gik viralt blandt gymnasieelever på sociale medier.

I sommeren 2019 blev William Atak interviewet i det anerkendte magasin Wired UK om sit banebrydende produkt SAFEonNET, der er en forsikring imod digitale krænkelser og chikane på nettet.

William Atak er i det hele taget én af de vigtigste aktører i debatten om forebyggelse og håndtering af digital mobning. Han ser et stort behov for uddannelse af lærer, pædagoger, børn og forældre på området og besøger derfor skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet med sit foredrag om digitale krænkelser af børn og unge.

Mobning blandt børn og unge er på ingen måde et nyt fænomen, men den rivende digitale udvikling og fremkomsten af sociale medier har afstedkommet en markant ændring i mobningens natur og øget graden af de potentielle skadelige konsekvenser eksponentielt.

Mobning foregår ikke længere i skolegården, men finder sted i lukkede internetfora og på sociale medier. Det gør det på den ene side svært for forældre, pædagoger og lærere at opdage og sætte en stopper for mobning, mens det på den anden side betyder, at krænkende udsagn, billeder, video og andet materiale er fuldt tilgængeligt på nettet, hvor det kan få vedblivende konsekvenser for ofrene i mange år fremadrettet.

I de værste tilfælde fører digital mobning, hævnporno og andre typer af digitale krænkelser og chikane til lavere selvværd, selvskade, angst, depression og stress hos børn og unge.

William Atak kommer ind på mange spørgsmål og besvarer disse, når han holder foredrag på skoler om digital mobning og krænkelser af børn og unge på internettet.

Hvordan kan du som forælder være proaktiv og forhindre digital mobning? Hvilke signaler skal du som lærer eller pædagog være opmærksom på? Hvornår bør du søge professionel hjælp til at forebygge eller håndtere digital mobning af dine eller andres børn?

Ofte forstår børn og unge ikke de fulde konsekvenser af deres adfærd på nettet og den voldsomme, negative effekt, som digital mobning kan have på ofrene. På sit foredrag møder William børnene og de unge i øjenhøjde og sætter perspektiv på deres normer for digital opførsel og den skade som tilsyneladende harmløs mobning kan gøre på både mobber og offer.

Samtidig klæder han forældre, lærer og pædagoger på til at forebygge digital mobning og giver dem konkrete værktøjer til at håndtere de kriser, der opstår, når først digital mobning har fundet sted. Og sidst, men ikke mindst, rådgiver han som førende ekspert i fjernelse af uønsket indhold på internettet om de allerværste tilfælde, hvor den digital mobning er så alvorlig og har spredt sig så meget, at der er behov for professionel hjælp til at håndtere det.